Aktuality

Vydání nové publikace: Divadlem ke změně

Antikomplex vydává novou publikaci o divadlu utlačovaných "Divadlem ke změně - Vybrané texty k divadlu utlačovaných" a my Vám ji představujeme v online podobě.

 

Anotace publikace:

Publikace Divadlem ke změně: Vybrané texty k divadlu utlačovaných přibližuje teoretická východiska divadla utlačovaných, metody, která využívá umělecké prostředky jako nástroj občanské angažovanosti všude tam, kde je třeba podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Představuje historický kontext vzniku této metody, vysvětluje základní principy a techniky tzv. stromu divadla utlačovaných a zprostředkovává zkušenosti, které zakladatelé získali v konkrétních divadelních představeních, v dialogu s diváky po celém světě. Publikace obsahuje texty zakladatele divadla utlačovaných Augusta Boala a známých lektorů (tzv. jokerů) Bárbary Santos a Juliana Boala. Metoda divadla utlačovaných zdomácněla v posledních zhruba dvaceti letech i u nás. Z kateder uměleckých škol se postupně rozšířila i „do terénu“, mezi skupinami divadla utlačovaných dnes figurují studentské spolky i neziskové organizace. Stopu divadla utlačovaných v Čechách dokumentuje předmluva Lenky Remsové, zakládající členky brněnského Kabinetu divadla utlačovaných. O konkrétním využití divadla utlačovaných na školách a o práci se studenty pojednává článek Dany Moree, která působí s Divadlem 2³ na FHS UK. Texty sestavil jejich kolega Petr Čáp, lektor (joker) divadla utlačovaných s bohatými zkušenostmi ze zahraničí, umělecký spoluvedoucí divadelního souboru Kruh naděje ostravské organizace ASLIDO. Publikaci vydává sdružení Antikomplex u příležitosti konání 2. ročníku festivalu divadla utlačovaných Divufest 2015.

 

V době, kdy se z tolika jistot staly nejistoty, kdy tolik snů vybledlo na slunci a tolik nadějí se změnilo v beznaděj, v době, kdy žijeme v obrovském zmatku, plni pochybností, věřím, že víc než kdy dřív je právě teď čas na divadlo, jež bude pokládat ty pravé otázky v pravou chvíli. Buďme demokratičtí a vyzvěme své obecenstvo, aby nám sdělilo, po čem touží. Ukažme jim alternativy. Doufejme, že jednoho dne, prosím, ať to netrvá příliš dlouho, dokážeme přesvědčit nebo donutit také vládu a politické vůdce, aby udělali totéž – zeptali se nás, svého obecenstva, co by měli dělat, aby z tohoto světa učinili místo, kde se dá žít a být šťastný, místo toho, aby z něj vzniklo obrovské tržiště, kde prodáváme zboží i naše vlastní duše. Ano, je to možné.

Doufejme!

Pracujme na tom!

~ Augusto Boal ~

 

Antikomplex o publikaci:

 

Slovo 21 o publikaci:

Publikaci vydáváme v rámci projektu Já, Ty a Oni − divadlem fórum proti předsudkům, který se zaměřuje na posílení ochrany lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a podporu multikulturního prostředí. Našim cílem je rozvíjet kulturu dialogu s menšinovými skupinami v České republice a prostřednictvím divadla utlačovaných přispívat k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně. V letech 2015−2016 hrály celkem tři skupiny (ne)herců pro školy v Praze, Ostravě a Písku jedinečná představení, jejichž aktéry se stali samotní studenti. V rámci projektu se v listopadu loňského roku v Praze konal Divufest 2015 − festival divadla utlačovaných, který zájemcům z řad veřejnosti nabízel workshopy vedené českými i zahraničními lektory. Věříme, že publikace napomůže hlubšímu pochopení této jedinečné divadelní metody a že přispěje ke zlepšování mezilidských vztahů a tím i kvality života celé společnosti.

 

„Druhý ročník mezinárodního festivalu divadla utlačovaných Divufest 2015, který jsme uspořádali společně s organizací Antikomplex, předčil všechna naše očekávání. Setkali jsme se s mnoha nadšenými a odhodlanými účastníky workshopů, sledovali jsme zapálené reakce diváků a pozorovali hrdé herce, kterým aplaudovala plná divadla... Věříme, že Vám bude publikace, kterou máte před sebou, stejně velkým přínosem, jakým byl pro nás Divufest 2015!“

 

Online verze publikace:

 

Publikace vznikla v rámci projektu Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení