Aktuality

Představujeme dokument z 2. ročníku mezinárodního festivalu divadla utlačovaných Divufest 2015, který se konal v Praze 26. - 28. 11. 2015.

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení