Lektoři

dana_moree.JPG

Mgr. Dana Moree, Dr.

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole. V roce 2004 nastoupila na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na katedru studií občanské společnosti. V roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz. Co se výzkumných aktivit týče, zaměřuje se na oblast propojení společenských změn a školského systému – např. v publikacích How Teachers Cope with Social and Educational Transformation nebo Učitelé na vlnách transformace.

Kromě akademické činnosti se věnuje již více než deset let kurzům a seminářům v oblasti identity, kultury, práce s kulturními konflikty.

Divadlu utlačovaných se věnuje poslední dva roky, spolu se skupinou studentů se podílela na přípravě dvou her „Perfektní dovolená“ a „Šťastné a veselé“. V současné chvíli připravuje několik projektů s nejrůznějšími cílovými skupinami, jako jsou mladí imigranti, skupina osob se sluchovým postižením nebo pacienty psychiatrické léčebny.

.
E-mail: danamoree@centrum.cz
Místo působení: Praha
foto-ut-kobuleti.jpg

MgA. Frank Weisse

F.W. se narodil, vyrostl a studoval v Německu. Už jako dítě hrál divadlo. Studoval literaturu, věnoval se psychologii, absolvoval v oboru literární věda. F. je certifikovaný kulturní manažer a školil se mj. na Mezinárodní teatro-terapeutické konferenci v Olomouci.

Pracuje jako performer, hudebník, kulturní manažer, učitel německého jazyka (vyučování pomocí divadelních technik), je člen kulturní komise v Berlíně – hodnotí mezinárodní financování kulturních a vzdělávacích projektů. Píše povídky, básně, pohádky a scénáře.
F. je iniciátorem, scenáristou a hercem prvního experimentálního dokumentárního filmu s tzv. neviditelným divadlem. Film "Inner noise" dokumentuje situace v pohraničním městě Görlitz (DE) - Zgorzelec (PL) v době pohraničních kontrol.

Vede workshopy intuitivního psaní, improvizačního divadla a divadelní dílny s alternativními a experimentálními formami divadla (jako např. "Divadlo Utlačovaných") v mezinárodních projektech v různých státech, např. divadelní workshop během mezinárodního filmového festivalu Festival International du Film de Nancy „Aye Aye“ (Francie). F. se věnuje i teatro-terapeutické práci v krizových oblastech v Arménii, Gruzii a na Ukrajině..

E-mail: frank.weisse@post.cz
Telefon: +420 608 959 183
Místo působení: Evropa, Asie

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení